Regulamin

I  Wstęp
 
1.    Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” został napisany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 
2.    Sklep internetowy www.badhaus.pl jest własnością firmy:
 
       Odziez Markowa Tomasz Piekarz 
       Jagiellońska 1a/1 
       41-500 Chorzów 
 
       tel.516603498 
       nip.627-238-28-81
 
       zwaną dalej „Sprzedającym”.
 
3.    Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny www.badhaus.pl jest zwany dalej „Kupującym”.
 
4.    Składając zamówienie na www.badhaus.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
 
5.    Dane do wpłat za zamówienia złożone na www.badhaus.pl:
 
Odziez Markowa Tomasz Piekarz (nr. konta: 80 1050 1243 1000 0090 7012 9698 ing bank śląski)
 
 
II  Postanowienia ogólne
 
1.     Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez:
 
                    a)     stronę internetową www.badhaus.pl
 
                    b)     e-mailowo na adres badhaus.sklep@gmail.com
 
                    c)     telefonicznie  516-603-498 
 
 
 
2.     Złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni roboczych. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.
 
3.     W przypadku płatności przelewem Kupujący proszony jest o płatność na podstawie złożonego zamówienia. Nie honorujemy potwierdzeń przelewu.
 
4.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 
5.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.
 
6.     Sprzedający wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego.
 
7.     Z chwilą rejestracji Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera z "nowościami" i "promocjami" w sklepie www.badhaus.pl.
 
 
 
III  Warunki dostawy.
 
1.     Sprzedający nadaje towar wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 
2.     Koszt dostawy wynosi:
 
                 11zł przy wplacie na konto - Poczta Polska
                 15zł przesylka za pobraniem - Poczta Polska
 
 
3.     Termin doręczenia przesyłki nie powinien przekroczyć jednego dnia roboczego. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie dostawy jednak w przypadku wystąpienia takiej sytuacji na życzenie Kupującego podejmie kroki w celu przyspieszenia dostawy towaru.
 
4.     W przypadku nieodebrania paczki przez Zamawiającego i jej zwrot do nadawcy Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu do nadawcy oraz ponownej wysyłki.
 
 
 
IV  PŁATNOŚĆ
 
1.     Płatności za nabyte w www.badhaus.pl przez Nabywcę towary lub zamówione usługi dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 
2.     Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.
 
3.     Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
 
4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 
5.     Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 
6.     Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
 
 
 
V   Reklamacje i zwroty
 
1.     Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu szkody firmy kurierskiej spisanego w obecności kuriera doręczającego przesyłkę. 
 
2.     Reklamacja wraz z wypełnionym protokołem szkody firmy kurierskiej powinna być dostarczona Sprzedającemu niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia zdarzenia pod rygorem utraty prawa do Reklamacji.
 
3.     Sprzedający ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni robocze na zwrot pieniędzy lub wymianę towaru jeśli uzna reklamację za zasadną. Poprawnie złożona reklamacja powinna zwierać co najmniej:
 
                      a)     Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
 
                      b)     Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 
                      c)     Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
 
                      d)     Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 
                      e)     Paragon lub fakturę potwierdzającą zakup
 
 
 
4.     Sprzedający nie odbiera paczek za pobraniem, w przypadku uznania reklamacji na żądanie Kupującego zwraca mu koszty dostarczenia towaru.
 
5.     Kupujący ma prawo zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. Towar powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
 
6.     Koszty przesyłki zwrotów oraz wymiany towaru ponosi kupujący.
 
 
 
VI  Ochrona danych osobowych
 
1.     Sprzedający zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Użytkownik ma możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych po zalogowaniu się do serwisu www.badhaus.pl.
 
2.     Rejestracja w sklepie www.badhaus.pl jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Kupującego, obsługi po sprzedażnej, przekazywaniem Kupującemu informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. 
 
 
 
VII  PRZERWY TECHNICZNE
 
1.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 
2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 
 
 
VIII  Postanowienia końcowe.
 
1.    Sprzedający dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte na stronie internetowej www.badhaus.pl były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego www.badhaus.pl np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i nie może to być podstawą do roszczeń cywilnoprawnych. 
 
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jednakże do zakupu określonego towaru stosuje się Regulamin w treści obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl